N:o 9

FREDMANS SÅNG

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chor.    
 
Nå ödmjukaste tjenare, gunstig Herr Värd!
Klang! en klunk uppå Skinkan innan Steken blir skärd.
Hvad den Soppan den var delicat utan flärd,
Och de Fricadellerna, charmanta Herr Värd!
Sill-salaten förträfflig med äplen och lök!
Delicieux den Kalkonen i sin flottiga rök!
Maken Bringa näplig fins i Konungens Kök!
Råga mer i glasen, och den Punschen försök.
Samtlige vänner kring denna Bål
Ha den äran vid Fru Värdinnans skål
               Buga oss.
Nå ödmjukaste tjenare, gunstig Herr Värd!
Den skålen blir dig tilkänd, tömd och förärd.

 
*  *  * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chor.    
 
Nå så klang för de Sköna, än ryker vår Bål;
Klang! min nådiga, drick och stäm nu in i vårt skrål.
Har den äran dricka gunstiga Herrarnas skål.
Klinga granne, präss i bottn, drick hvad du tål.
Min Herr Bredström ödmjukaste tjenare! -  Tack.
Skål Högädle Herr Rådman! Det var kostelig Rack.
Min Herr Tullförvaltare, förlåt mig jag drack.
Hvad den varma Punschen är storståtelig! ack!
Samtlige vänner kring denna Bål
Ha den äran vid Fru Värdinnans skål
               Buga oss.
Klang! J Skönheter, se ännu ryker vår bål,
Med slefven full af rack, Citroner och prål.

* * *

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chor.    
 
Din ödmjukaste tjenare dricker dig til;
Klang! en klunk lilla Iris, vil du blott som jag vil,
Skal vår brudsäng bäddas så där medio April,
Och Fiolerna sku drilla, drill uppå drill;
Men den handen som detta mit hjerta försmår,
Och det ögat som sneglar nu på mig -  du förstår,
Och det vackra bröstet som nu sväller -  gutår!
Skal väl tryckas til min ömma famn nästa år.
Samtlige vänner kring denna Bål
Ha den äran vid Fru Värdinnans skål
               Buga oss.
Din ödmjukaste tjenare dricker dig til
Ett styckfat fullt i botten -  hit med en Sill!