N:o 7

FREDMANS SÅNG

 
 
 
 
 
 
 
 
Kärlek och Bacchus helgas min skål;
Bägge sku firas af ungdom och ålder;
En ger jag hjertat den andra min bål;
Ty Bacchus ger Astrild Härolder.
Femton års Flicka och fuller Pocal
Är hvad i verlden helst mig behagar;
Ach! hvad jag önskar uti mina dagar,
Hos Venus bli Fändrik, hos Bacchus Corpral!