N:o 6

FREDMANS SÅNG

 
 
 
 
 
 
Hör klockorna med ängsligt dån
Nu ringa för en Bacchi Son,
För Riddarn Lundholm där i vrån,
Af döden upsluken!
Se Ordens Peruken!
Se Stjernan på'n!


 
*  *  * 
 
 
 
 
 
 
Hör klockorna vid mörksens tull!
Sof gamle Lundholm, sof lull lull.
Cupido sjunger vid din mull:
Om nånsin din Maka
Skull' kysst på din haka,
Hon blifvit full.


* * *

 
 
 
 
 
 
Din morgonsol brann sällan klar,
Din middag blott en skymning var,
Din näsa aftonrodnan bar,
Så rödlett och trinder
Af mörkblåa kinder
Hon skugga har.


* * *

 
 
 
 
 
 
Så slås din kammar-dörr i lås,
Din Ordens-kåpa, kors och krås
I jorden multna och förgås.
Din kista man rörer,
Ta i Commendeurer,
Trompetare blås.