N:o 43

FREDMANS SÅNG

 
 
 
 
 
 
 
Adams skål, vår gamla far!
Du en hedersman visst var.
Skinböxor, kappa.
Kära Grand' pappa!
Du och Eva
Viste lefva,
Och i glasen nappa. 
*  *  * 
 
 
 
 
 
 
 
Fru mor Eva om du skull'
Stiga upp nu ur din mull,
Skulle du dricka,
Jäspa och nicka,
Röd och sköner;
Dina söner
Flaskan til dig skicka.* * *

 
 
 
 
 
 
 
Salig Malin, Pål och Per
Hvila från alt verlds besvär,
Hvar i sin gömma.
Det månd' oss ömma;
Lät oss dundra
Som sju hundra,
Och vår flaska tömma.* * *

 
 
 
 
 
 
 
Salig Noach med sin Fru
Sofva sött och hvila nu;
Sofve de båda
Fria från våda!
Lät oss dricka,
Muntra, qvicka,
Och vårt lif beskåda.* * *

 
 
 
 
 
 
 
Bara en är til af dem
Som bodt i Jerusalem,
Skomakarn gamla
Som måste famla
Kring med lästen,
Säger Prästen,
Tils vår verld skal ramla.* * *

 
 
 
 
 
 
 
Gamla helgon, pick och pack,
Fly från mig med tusend tack;
Bacchus min fader
Han gör mig glader,
Där Han andas,
Rättlig blandas
Lyckans fagra blader.* * *

 
 
 
 
 
 
 
Slå då glasen fulla i,
Bort med verldens bryderi,
Ängslan och nöden,
Och sjelfva döden!
Goda magar,
Glada dagar,
Blifve våra öden!