N:o 4

FREDMANS SÅNG

Timp.    
 
 
 
Timp.    
 
 
 
Tromb.    
 
-  -  -  Hör Pukor och Trompeter!
Hvar Riddare står så feter,
Med rosor och guld-beslag.
I dag blir det Riddar-slag.
-  -  -  Stig fram du Bacchi hjelte,
Knäpp igen dit Riddar-bälte;
Och, Lundholm, stå ej så tvär;
Stig Riddare fram och svär.
-  -  -  Hör Knapen han spelar -  -  - 
Lundholm var värdig! Tag stjernan här. :||:
    Oboe.

 
*  *  * 
Timp.    
 
 
 
Timp.    
 
 
 
Tromb.    
 
-  -  -  Jag, Lundholm, jag bedyrar,
Af bränvin min hjerne yrar,
Af bränvin är all min blod,
Och flaskan är min klenod;
-  -  -  I Stjernan jag nu vinner,
Mitt timglas det sagta rinner.
Ach! Ach! tocken stjerna, lull!
Aj aj! om hon vor af gull!
-  -  -  Hör Knapen han spelar -  -  - 
Var Apelstubbe värdig! Fall ej omkull. :||:
    Oboe.

* * *

Timp.    
 
 
 
Timp.    
 
 
 
Tromb.    
 
-  -  -  Jag Apelstubbe lofvar,
Om lyckan mig väl begåfvar;
Ell' om hon mig intet ger,
At fäkta vid ditt baner;
-  -  -  Jag tjent min Kung vid bomen,
Men Bacchus min Far med gomen;
Jag skrattar inför din tron
Åt syssla och suspension.
-  -  -  Hör Knapen han spelar -  -  - 
Österman var värdig! Stå rätt på skon. :||:
    Oboe.

* * *

Timp.    
 
 
 
Timp.    
 
 
 
Tromb.    
 
-  -  -  Jag Österman allena,
Contract i min minsta sena,
Jag står nu här vid ljus,
I nattråck och i karpus;
-  -  -  Jag svär och jag bekräftar,
Den stjernan man på mig häftar,
Skal dingla och dangla våt;
Mitt öga det går i gråt.
-  -  -  Hör Knapen han spelar -  -  - 
Agrell var värdig! Låt, Knape, låt. :||:
    Oboe.

* * *

Timp.    
 
 
 
Timp.    
 
 
 
Tromb.    
 
-  -  -  Hör Jensen! -  Hvad befaller?
Hit flaskor utaf kristaller!
Skattmästar-peruken fram,
Pomada, och tång och kam!
-  -  -  Agrell han skal nu bära
Skattmästare-kors med ära.
Ja Vivat i Bacchi tjäll
Skattmästaren Pehr Agrell!
-  -  -  Hör Knapen han spelar -  -  - 
Dubbningen i Capitlet slöts nu i quäll. :||:
    Oboe.