N:o 36

FREDMANS SÅNG

 
 
 
 
Gubben Loth och hans gamla Fru, :||:
Bägges Döttrar och andra flickor!
Bort med tärningar, kort och brickor.
Deras skålar vi dricka nu. :||:
 
*  *  * 
 
 
 
 
Änglar ha hvarken kropp ell' ben, :||:
Men de kunde hos Loth dock gästa,
Dricka hurtigt och ta til bästa,
Sofva stilla bort ruset sen. :||:
* * *

 
 
 
 
Gubbens Döttrar, et artigt par, :||:
Trodde verlden skull' gå til ända,
Blefvo på Bibliskt sätt då kända
Uti dryckom af söta far. :||:
* * *

 
 
 
 
Gumman Loth hon tilbaka såg, :||:
Och i salt genast hon förvandlas.
Skull' med alla nu lika handlas,
Blef på salt snart nog cursen låg. :||: