N:o 33

FREDMANS SÅNG

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magistraten uti T**** fiker
At vid Riksda'n vinna få justice;
Hvarje Rådman uti staden skriker,
Jämrar sig nu öfver prejudice.
Man kan tänka saken är också vigtig,
     Hela Rådstun pliktig
     At ge contra-plan.
Man tror ej at saken snart afstannar;
     Rådstun nu förbannar
     Hvarje galt i stan.


 
*  *  * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saken var den, när Rätten skulle sitta
I en ganska sträng och svår qvestion,
Kom en Sugga fram vid bordet titta,
Satte sig vid Preses sans façon.
Preses steg då up och complimentera,
     Sade intet mera
     Än gack ut din Fan.
Nej sad' suggan, jag har så bedrifvit
     At jag också blifvit
     Rådman här i stan.