N:o 30

FREDMANS SÅNG

Tromb. -  -  -     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hör Trumpetarn, alarm!
   Han blåser för sqvadronen;
   Så stolt i divisionen
   Den modige Dragonen
   Han lyfter sin arm;
Han med sin blanka klinga
   Trotsar Martis harm,
Vill döden sjelf omringa,
   Lustig röd och varm.
Stöt i trompeten, larm!


 
*  *  * 
Tromb. -  -  -     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vänster sväng, rätta Er!
   Ach se hvad equipager!
   Lakejer med plumager
   Och Turkar med moustacher
   Så prägtigt man ser;
Se Turken med Turbanen
   Huru mildt han ler;
Den mordiska Morjanen
   Iris hjertat ger.
Stöt i trompeten mer!


* * *

Tromb. -  -  -     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fönstren öpnas, slå i
   Båd caffe och liqueurer;
   Gif famntag och douceurer;
   Adonis Astrild förer
   Ifrån Barbari.
Den där med manteln röder,
   Hvem är den? lät si;
Det är Hof-slagtarn, bröder,
   Ifrån Tripoli.
Alarm och röfveri!


* * *

Tromb. -  -  -     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sicken Turk, se på den!
   Se hur Turbanen strålar
   Af pärlor, guld och nålar;
   Förgylda vagnen prålar
   Med Sjöröfvaren;
Han andas tungt och flåsar,
   Och den djefvulen
I sina tiggar-påsar
   Samlar penningen;
Sen far han hem igen.