N:o 3

FREDMANS SÅNG

         
 
 
 
 
 
 
 
     Se menigheten,
     Hör på Trompeten,
Pukorna vid Bacchi Riddareslag;
     Två Serviteurer
     Bli Commendeurer
Af hans Orden denna dag;
Ordens Härolder Glock och Kämpendal
Bär sina spiror utan alt förtal.
Bom bom bom bom bom :||: Utan alt förtal.
 
*  *  * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Trohet bör lönas,
     Tapperhet krönas,
Romersk dygd bör Romersk ära få,
     Segrande Lansar
     Bindas med kransar;
Bacchus tänker likaså;
Skattmästarn utaf Orden, Kolmodin
Bär uti korset två förgylda Svin.
   Bom b. &c. Två förgylda Svin.

* * *

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Klinga med Glasen,
     Rör Orgel-basen;
Riddarena up i Choret nu gå.
     Klang Bacchus dubbar
     Två käcka gubbar,
Stora hjeltar bland de små.
Meisner til valspråk TOTA DIE för,
Nybom PLUS ULTRA. Hör Pukslagarn, hör.
   Bom b. &c. Hör Pukslagarn, hör.

* * *

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Undan för ropet!
     Nystedt för stopet,
Planberg går som Ordens Canceller;
     Truppen sig sluter,
     Ordens Statuter
Joseph Israelson bär;
Ordens peruken bäres i ett skrin,
Jensen den sätter uppå Kolmodin.
   Bom b. &c. Uppå Kolmodin.

* * *

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Alt skal sig skicka;
     Låtom oss dricka
Friskt de nya Riddarenas skål!
     Friska humeurer!
     Hej Commendeurer!
Lustigt i vårt våta prål!
Orden uplifvad, gammal är och vis,
Äldre än Ordo Aurei Velleris.
   Bom b. &c. Aurei Velleris.