N:o 29

FREDMANS SÅNG

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grannas Lasse! Klang på lyran,
Lät oss dänga, flänga.
Spela Jerker, slå ut fyran,
Femman, sexan, hej!
Trumf i bordet; mera klöfver;
Se hvad trumf de slänga.
Olle du en trumf behöfver.
Pelle akta dej!
Olle stå ej der å nicka;
Kan du intet sticka?
Kerstin lilla, hör du flicka,
Ge mig än ett stop;
Hör på myntet, hör du klangen?
Guld är mer än rangen;
Olle! spänn för tre pars vangen.
Ut nu allihop.
 
*  *  * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Häng ej skägget uti stopet;
Torka dig om truten;
Hållkarn ropar, hör du ropet?
Vräk dig ut på gåln.
Drick mig til, bjud Marjo dricka,
Tag hit tobaks struten.
Men ändå så mått jag licka
Ut och vatna fåln.
Prutt och Pro! håll hästen stilla,
Selpinn sitter illa.
Lät nu Pinnkarreten trilla,
Och kör i fullt språng.
Farväl Lasse, Jöns och Lisken;
Olle län mig Pisken;
Vanten ligger där på disken.
Kör nu. Hej Allons!
* * *

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerstin dansar, rör på spelet,
Olle ler och juckar;
I hvar dans har han det felet,
At han pruttar till;
Och när Olle sig utskämmer,
Kerstin står och suckar.
Hör hur Lasse lyran stämmer,
Spelar som han vill.
Ring i ring, och sväng på klacken,
Viga som Polacken!
Ut ur stugan, ut på backen!
Hållet kommer in.
Sluten gubbar nu vårt lanter;
Ifrån alla kanter
Komma Skälmar, Arrestanter;
Hvar en skjutsar sin.