N:o 28

FREDMANS SÅNG

Movitz skulle bli Student;
Han Upsala betrakta,
Börja mumla excellent
Grammatica contracta;
    
 
 
Dum och tjock,
Hic hæc hoc
Han sig genast lärde,Hyrde sig en svarter rock,
Kyronii öl förtärde.
 
*  *  * 
Där satt han som misanthrop,
Men röder som en vallmo,
Vid sin stånka och sit stop,
Och conjugera Amo;
 
 
 
Hur han drack,
Ölet stack,
Kärlek hjärnen brydde;Movitz tog sitt pick och pack,
Och lärdoms sätet flydde.

* * *

Med en vredgad min han tog
Båd Puffendorff och Grotius,
Och dem bus i väggen slog,
Så bister som Stygotius,
 
 
 
Sjöng hurra,
Skrek Verda,
Och åt Krögarn pantaLexicon, Colloquia,
Och Zopfens varianta.

* * *

Tre Studenter, certim tre,
Til Stockholm sig utstyra,
Stadna på Tre Remmare,
I Skrubben Numro Fyra;
 
 
 
Movitz stolt,
I sin kolt,
Satt sig där som Præses,Drack så bålt, så det var bålt,
Och utgaf nya Theses.

* * *

Första Thesis blef nu den:
Om med moraliteten
Enligt är för Bacchi män
At ändra om dieten.
 
 
 
Pro och Pro,
Contra, jo,
Nej och Ja nu skalla;Movitz ropte Posito,
Och Posito skrek alla.

* * *

Andra Thesis blef den här:
Hvad skilnad sig besticker
Mellan Öl pluraliter
Och en Person som dricker;
 
 
 
Ratio? jo,
Dubito,
Skrek en och orera.Movitz ropte Habeo,
Och Kyparn slog i mera.

* * *

Tredje Thesis skulle ges,
Men Præses damp af stolen,
Och en Opponent så hes
Damp med i Capriolen.
 
 
 
Fredman kom,
Filibom!
Med musik och flickor;Och de lärde vände om
Som åsnor och borickor.