N:o 27

FREDMANS SÅNG

         
Ur vägen :||:

För gamla Schmidtens bår! :||:
Här ligger Hjelten bland de stumma!
Sorgpukor tumma, mumla och brumma.
 
Kling klang :||:

     Hej klinga och gutår!
 
*  *  * 
 
Fall neder :||:

Du nykterhetens vän. :||:
Är ej processen snygg och täcker?
Se på Pukslagarn, sjelfve Stendecker.
 
Kling klang :||:

     Han står på läktaren.

* * *

 
Du suckar :||:

Ja döden har sitt qval. :||:
Planberg han för med floret glafven.
Ach aldrakäraste täck är Prestafven!
 
Kling klang :||:

     Du täcka Kämpendal.

* * *

 
I Choret :||:

Där stadnar vår Prestaf. :||:
Nu stämmas up musik redskapen,
Och på sin hautbois spelar nu Knapen.
 
Kling klang :||:

     Kom drick vid Schmidtens sgraf.

* * *

 
Här hvilar :||:

Vår redelige Schmidt!!:||:
Glasögon opp Herr Gutenschwager.
På Basfiolen hör hur han gnager.
 
Kling klang :||:

     Sitt stilla granne, sitt.

* * *

 
Bland hjeltar :||:

Har Bacchus mist sin man. :||:
Chorus i choret suckar och gråter,
Nystedt han spelar, mungigan låter.
 
Kling klang :||:

     Drick granne hvad du kan.

* * *

 
Åt läktarn :||:

Min granne titta opp; :||:
Där ser du Bacchus sitter tyster.
Uti vår andakt, nu Broder och Syster,
 
Kling klang :||:

     Drick i vårt sorgelopp.

* * *

 
Min granne :||:

Vil du i choret? Topp! :||:
Där får du flaskan ned ifrån lafven.
Kilberg har nycklarna sjelf til grafven.
 
Kling klang :||:

     Er tjenare -  lät opp.