N:o 26

FREDMANS SÅNG

     Ur vägen och vik,
       
 
Se på ståten
Och hör på låten


Utaf trompeten för Bacchi lik -  -  - Tromb.
 
 
 
Hör trompeten igen!
Käre vänner,
Mån någon kännerDen gamle Fredman, Urmakaren? -  -  - Tromb.
 
 
Stå stilla vid en sida
Och lät processen skrida;


Ur vägen god vänner, hålt! -  -  - Tromb.
Trompeterna blåsa stolt. -  -  - Tromb.
Min granne styrk ditt mod,
 
Värm din blod.

 
*  *  * 
     Kolmodin vår vän
 
 
För prestafven,
Och nu til grafven


Han rider närmast Trumpetaren. -  -  - Tromb.
 
 
 
Se på Kilberg så rask;
Helt allena
Han för' orenaNu et par halfärmar i en ask. -  -  - Tromb.
 
 
Stå stilla vid en sida,
Lät Lundmark ock få rida,


Med en klocka som stått i pant. -  -  - Tromb.
Trompeterna gå galant. -  -  - Tromb.
Min granne styrk ditt mod,
 
Värm din blod.

* * *

     Fredman lefde och dog!
 
 
Bröder alla,
Vi kunna kalla


Hans själ et urvärk, hans kropp en krog.-  -  - Tromb.
 
 
 
Vår lefnad är kårt,
Bäst vi rusta
Och oss förlusta,Så kommer döden och tar oss bort. -  -  - Tromb.
 
 
Stå stilla vid en sida,
Och lät processen skrida.


Här i verlden är mycken harm. -  -  - Tromb.
Trompeterna blåsa larm. -  -  - Tromb.
Min granne styrk ditt mod,
 
Värm din blod.