N:o 25

FREDMANS SÅNG

Cornelius lefde femti år,
Vår Herre honom tog i går,
Han nykter nu bland änglar står;
     
 
 
Vid Abrahams sida
Är fåfängt förbida
En bränvins tår. 
*  *  * 
Cornelius dog uppå en krog,
Just då han uti glaset slog,
Och spelman til fiolen tog;
 
 
 
Men tiden var inne;
Cornelii minne
Det varar nog.* * *

Cornelius vi dit lik bese;
Benragel, Knotor -  Ach och Ve!
Din lefnads flaska tömd -  Må ske!
 
 
 
Blott bränvin dig födde,
Du lefde och dödde
En Krögare.