N:o 24

FREDMANS SÅNG

Bortt vid en grind uti en skog
Ett litet gammalt Tempel stog,
Dit hvarje man med längtan drog;
     
 
 
Det hade två fenster,
Och dörren till vänster,
Och hete Krog. 
*  *  * 
Ett Tempel utan torn gunås!
En Kyrkodörr förutan lås;
Ej minsta bok där kunde fås;
 
 
 
Församlingen surra,
Och Psalmen var Hurra,
Och Choret, Bås.* * *

En syndare där i sin nöd
Ej nånsin bad om dagligt bröd,
Ej eller om sin sälla död;
 
 
 
I skjortan stod Prästen,
På tröskeln låg Gästen,
Så rosenröd.