N:o 23

FREDMANS SÅNG

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Så slutas våra Sorgedar
På verldens vilda haf!
Tänk, Fuhrman som sist Marskalk var,
I dag han för prestaf;
      Fader Bacchus :||:
      Nu somnat af.
    Vi ä budna allihop :||:
I processen vandra par om par,
      I processen :||:
      Efter vår far.
    Vi ä budna allihop. :||: 
*  *  * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ring samman ring, ring, ring kära barn.
Vår hederlige vän vän,
Tänk Bacchus, unga friska karn,
Han är nu död, ja men!
      Men Buteljen :||:
      Hvar är nu den?
    Vi ä budna allihop. :||:
Första ledet skall nu träda fram.
      Första ledet. :||:
      Drick som små lam.
    Vi ä budna allihop. :||:* * *

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den gamle Schmidten går förut,
Som härold, med en tapp.
En tunna Bacchus bar til slut,
Helt uttömd, klar och knapp.
      Bacchus dödde! :||:
      Drickom i kapp.
    Vi ä budna allihop :||:
Til at dricka äta och må väl,
      Til at dricka :||:
      Utan alt gräl.
    Vi ä budna allihop. :||:* * *

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slå Bacchi sköldemärke i kras
Du redelige Schmidt..>Drick gubbar, i vårt sorg-calas,
Drick, drickom rödt och hvitt.
      Bacchus sveptes :||:
      I silfver-glitt.
    Vi ä budna allihop :||:
Til at dricka, dansa på hans mull,
      Til at dricka. :||:
      Rätt nu blir jag full.
    Vi ä budna allihop. :||: