N:o 22

FREDMANS SÅNG

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ach hör ett roligt giftermål!
Tänk Venus skal stå brud
Med Bacchus som hon gärna tål
I sina gästabud!
      Bacchus brudgum :||:
      Står i sin skrud.
    Vi ä budna allihop :||:
På hans bröllop dansa med hvarann,
      Til at dansa :||:
      Qvinna och man.
    Vi ä budna allihop. :||: 
*  *  * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sjelf Fuhrman Marskalk är så grann
Med stor peruk til dans;
Hos Bacchus högste Ämbetsman,
Och Pascha af en Svans.
      Bacchus brudgum :||:
      Står nu med krans.
    Vi ä budna allihop :||:
At på bröllop dricka med hvarann,
      Til at dricka :||:
      Drick hvad du kan.
    Vi ä budna allihop. :||:* * *

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Min granne är du bröllops-klädd
Uti så vackert lag,
Så träd då in, var intet rädd,
Och buga liksom jag.
      Bacchus brudgum :||:
      Står just i dag.
    Vi ä budna allihop :||:
Til at dricka, sjunga med hvarann,
      Til at sjunga :||:
      Qvinna och man.
    Vi ä budna allihop. :||:* * *

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sitt stilla granne på din stol,
Tils du blir buden opp;
Lät dundra Bacchi Bas-fiol;
Courage i hvar kropp!
      Bacchus brudgum :||:
      Frögdar vårt hopp.
    Vi ä budna allihop :||:
Til at dricka, hurra och må bra,
      Til at dricka. :||:
      Tack skall du ha.
    Vi ä budna allihop. :||: