N:o 20

FREDMANS SÅNG

 
 
 
 
 
 
 
 
Mina Björnar samlen eder,
Hvita handskar hvar person,
Svarta kläder med all heder,
Och i näfven en Citron;
Samlen Eder til at följa
Och at bära tyst min bår,
Pimpinella skall nog skölja
Hvar en strupa om jag rår.
 
*  *  * 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja min matta hamn sig lutar
Liksom blomman till sin mull,
Och min hydda sig nu slutar
I sitt hvilorum så full.
Farväl Skönhet, Glans och Styrka!
Farväl Lycka, Lif och Hopp!
Gud lät Blomberg intet dyrka
Äfven Grafdörn för mig opp!