N:o 2

FREDMANS SÅNG

 
 
 
 
 
 
 
Ordens-Härolder ta'n Edra spiror,
Och Stendecker trumla nu.
Bom bom bom bom med Pukor och liror!
Bacchi fest vi fira sku;
Riddare-Capitlets våta Gubbar!
Klang! Bacchus dubbar :||: Lundholm,
     Bränvins-brännarn -  Värdig du! 
*  *  * 
 
 
 
 
 
 
 
Ordens-Capitlet ingen må rubba;
Lundholm han är värdig han;
Hodie mihi, cras tibi, Gubbe,
Du uti din stjerna fann.
Riddarn Apelstubbe, Tull Inspectoren,
Klang! är friboren :||: Bacchus,
     Bland hans hjeltar ålderman.* * *

 
 
 
 
 
 
 
Hjelte vid tunnan, stå intet flater,
Riddar-kåpan knäpp igen.
Patria ubi bene, Kamrater,
Står i stjernan, ser du den?
Vivat semper Bacchus, glas och buteljer!
Står du och sväljer, :||: Österman?
     Österman, Stolmakaren.* * *

 
 
 
 
 
 
 
Främst ibland Bacchi hjeltar han tråkar,
Hjelper andra i sin mull,
Men när som klotet käglorna råkar,
Dimper kägel-kungen kull.
Veni, vidi, vici, står uti stjernan.
Klang! Bacchus ärna'n :||: längesen.
     Vivat Bacchus och hvar full!* * *

 
 
 
 
 
 
 
Riddare, Bacchus vill Er betrakta.
Sockerbagar Halling stå.
Puka Stendecker intet så sagta,
Lyft up pinnarne och slå.
Aut Cæsar aut nihil hans valspråk blifver.
Klang! Bacchus gifver :||: Halling
     Tappen til at suga på.* * *

 
 
 
 
 
 
 
Än fins en stjerna målad och prickad
För Tullskrifvaren Agrell.
Promt till Norrköping varder han skickad
Som Mercurius qvick och snäll.
Semper adsum Riddarns valspråk heter,
Pukor trompeter :||: pukor!
     Nu Capitlet slöts i quäll.