N:o 19

FREDMANS SÅNG

 
 
 
 
 
 
Ach! döden är en faslig björn,
Han kräfver lifvet hvarje timma;
En Tätting och den stolta Örn
De måste samma våld förnimma;
Alt suckar för Naturens lag :||:
Men Bacchus ler, likså gör jag.


 
*  *  * 
 
 
 
 
 
 
Men, til exempel, om så sker,
At jag får Stämning utaf döden,
Min lifs-Revers förfallen ser,
Och slut på mina glada öden;
Så må det hända som det vill :||:
Men för'n jag dör, så drick mig till.


* * *

 
 
 
 
 
 
Sen vill jag ställa an min färd,
At bara Björnar sku mig bära;
En Björn har jag till vän och värd,
Och bara Björnar bo mig nära.
Kom Björnar kom i tripp och traf :||:
Och Grimmen för min Sorg-prestaf.