N:o 14

FREDMANS SÅNG

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hade jag sextusende daler
     I quartaler :||:
Och en tunna guld i arf,
Si då skulle jag hålla baler,
     Med pocaler :||:
Glömma bort vårt tidehvarf.
Men framför alt så skulle jag dricka,
     Och så nicka,
     Och så hicka,
     Och så dricka,
Glömma verldens små besvär. 
*  *  * 
 
 
 
 
 
 
 
Löpare och Kusk och Lakejer,
     Som jag säjer, :||:
Skulle jag då också ha,
Mumsa Nebbens kräft-pastejer,
     Jag ej väjer, :||:
Ropa natt och dag hurra.
Men framför alt &c.* * *

 
 
 
 
 
 
 
Jag skull sätta hatt på min hjesse,
     Ta på Esse', :||:
Kungen, Femman, vinna til slut;
Gubbar, sen som riker en bjesse
     på intresse :||:
Låna mina pengar ut;
Men framför alt &c.* * *

 
 
 
 
 
 
 
Handla, vandla skull jag så frier,
     Rederier, :||:
Stora skepp i Ocean,
Köpa mig sen gods i partier,
     Säterier, :||:
Röda grindar kring vår plan.
Men framför alt &c.* * *

 
 
 
 
 
 
 
Min paulun med blomster och kransar,
     Gröna fransar, :||:
Och blompottor ofvanpå.
Hjertat i mig spritter och dansar,
     Jag mig ansar, :||:
Til min brud dit vil jag gå.
Men framför alt &c.* * *

 
 
 
 
 
 
 
Ach hur lätt et ord skull mig vinna!
     Tjenarinna, :||:
Hur mår du min söta man?
Hjertat börjar darra och brinna;
     Min gudinna, :||:
Krama mig så ömt du kan.
Men framför alt &c.* * *

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Men ach! det til slut med mig lider;
     Usla tider! :||:
Snart mitt ödes mått är fyldt;
Blir jag gift, en ting i mig svider,
     At man vrider :||:
Mig en krona oförskyldt.
Men då til tröst så skall jag ock dricka,
     Och så nicka,
     Och så hicka,
     Och så dricka,
Glömma verldens små besvär.