N:o 12

FREDMANS SÅNG

       
 
Venus, Minerva,
Mars bland de djärfva,


Han som med trummor och döden går på,
 
 
Pallas och Clio,
Muserne Nio,


Jupiter, Pluto, Apollo också,
 
 
Gudar, Gudinnor,
Hjeltar, Hjeltinnor,


Hela Olympen gutår i min vrå!
 
*  *  * 
 
 
Eder til ära
Törs jag begära


Af edra nåder den lycka och grace,
 
 
Utan at ljuga,
At i min stuga


Hålla til godo et litet Calas;
 
 
Värden är ringa;
Skinka och bringa,


Pepparrot, senap och vin några glas.

* * *

 
 
Bacchus han språka
Hur han skull åka


Uti en vagn med Pan och Sylvan;
 
 
Phoebus ej mägtar,
Han sig ursäktar,


Gubben har durchlopp och dras med qvartan;
 
 
Ja, Melpomene
Har ondt i bene;


Fröken dock skicka mig en Parmesan.

* * *

 
 
Juno har snufva,
Nattrock och hufva


Ärna Gudinnan at kläda sig i;
 
 
Jag blef villrådig,
Dock var hon nådig


Sade, jag kommer uti chauve-souris.
 
 
Vördnad i hjerta,
Bäfvan och smärta!


Gudar, Gudinnor, kom gören parti.

* * *

 
 
Men, jag mig stärker,
Fast jag förmärker,


At fråm Olympen är icke en själ.
 
 
Sorgen å sido!
Bacchus! Cupido!


När jag har Er, jag ej ledsnar ihjäl.
 
 
Lappri i skymfen!
Strunt i Olympen!


Tyst! jag nu somnar så roligt. Farväl!