N:o 11

FREDMANS SÅNG

       
 
Portugal, Spanjen,
Stora Britanjen,


Ach om jag ägde de kronor i quäll
 
 
Uppå min hjessa!
Skull' en Prinsessa


Hvila i famnen liksom en Mamsell;
 
 
Jag och min lilla
Somna så stilla.


Af mina björnar jag böd då farväl.
 
*  *  * 
 
 
Bomber, raketer,
Pukor, trompeter


Skulle oss väcka med dån och med knall;
 
 
Våra drabanter
Spela sitt lanter,


Dricka vår skål utur krus af christall;
 
 
Jag skull' ock dricka,
Vivat min flicka!


Sen skull' det smälla tils dagen blef all.

* * *

 
 
Ostron jag väljer,
Renska buteljer


Skulle min Drottning och jag töma ut;
 
 
Pudding med russin,
Vofflor et dussin


Blefve vår frukost, en kallsup til slut;
 
 
Skönaste knaster,
Hundra piaster


Skålpundet kosta skull' uti minut.

* * *

 
 
Skål kamerater,
General-Stater,


Helige Fader i Rom och din ätt!
 
 
Slut på min mässa;
Farväl Prinsessa,


Kronan är borta, hon kom också lätt.
 
 
Ände på Psalmen;
Jag går til Malmen,


Och på credit tar en sup och cotlett.