N:o 9

Daterad till 1785.
Är troligen en bordsvisa som framfördes vid ett speciellt tillfälle.
Melodikällan är en marsch vars ursprung oklart. Dock har Naumann använt en annan variant av melodin i Gustaf Wasa.