N:o 8

Avskrift från våren 1770.
Önskevisan hör till dryckesvisans klassiska underavdelningar. Bortsett från den mängd sångaren drömmer om skall önskedrömmen förstås mot bakgrunden att ädlare utländska viner, såsom ungersk Tokajer, var belagda med importförbud när visan skrevs. (G Hillbom)
Melodin är en variant av en välkänd fransk visa.