N:o 6

Daterad till 15 oktober 1769.
Parentationen över Brännvinsbrännaren Lundholm ingick från början i ett större Ordenskapitel. I "ceremonielle wid Parentationen ... öfver Bränwins Brännaren och Ridd. Lundholm den 15 October 1769" ingick visan som ett "Chorus av de Commendeurer som lyfter kistan".
Förlagan till melodin är en ariette ur sångspelet Annette et Lubin av makarna Favart, Santerre och Marmontel.