N:o 5

Daterad till troligtvis juli 1770.
De tre sångerna över Glock anses alla från början ha sjungits till den melodi som sång 5b nu sjungs till. De båda andra melodierna är fortfarande okända till ursprunget. Melodin till sång 5b är den kända melodi som ofta går under benämningen "Sinclairsvisan". Originalmelodin är spansk.