N:o 43

Avskrift från 1766.
Detta är, trots inslagen av bibliska namn, ingen bibeltravesti; den innehåller inte stoff från någon biblisk berättelse. "Skomakarn gamla" härrör ur en medeltida legend: skomakaren Ahasverus nekade Jesus att vila ut på hans trappa under Golgatavandringen och blev som straff dömd till att i evighet vandra omkring från land till land.
Melodikälla till denna sång finns nedtecknad både som svensk folkvisa och fransk dryckesvisa.