N:o 41

Avskrift daterad till 1768.
Stoffet i visan utgör den första delen av 'Historia om Susanna, och Daniel' ur den apokryfiska boken Stycker af Daniel (Tillägg till Daniels bok) i GT. Episoden utspelas under fångenskapen i Babylon, och 'Gubbarna' var två äldste och domare, 'sådane män, som the ther HErren om sagt hade: Theras domare bedrifwa all skalkhet i Babylon:' (vers 5). Som B:s publik väl kände till kallnade gubbarnas blod därför att Susanna ropade på hjälp trots gubbarnas hot om att i så fall som ensamma vittnen få henne fälld och stenad för ett uppdiktat äktenskapsbrott. Hotet verkställdes, men i sista stund övertogs utredningen av den unge mannen Daniel, som lyckades få gubbarna fällda för mened och förtal genom att snärja dem i separata förhör - berättelsen har starka drag av klassisk kriminalnovell. (G Hillbom)
En möjlig melodikälla till denna sång är en tysk folkvisa, "Wenn et regent, dä wird et nass".