N:o 40

Avskrift från början av 1768.
Sång 40 innehåller ett sammandrag av Esters bok. Ahasverus kan identifieras som storkonungen Xerxes, känd från grekernas perserkrig, men berättelsestoffet är ohistoriskt. Bellman följer bibeltexten mycket nära, framför allt i dealjerna. (G Hillbom)
Melodin är en menuett vars ursprung inte har kunnat identifieras.