N:o 4

Daterad till 21 jan. 1769.
Här avlägger de riddare som dubbades i sång 2 sin riddared och dekoreras.
Sång 4 har samma melodikälla som sång 3 men varianterna av dem är ganska olika.