N:o 39

Avskrift från 1766.
Dryckesvisa utformad som ett gravöl till minne av Moses.
Melodin, som är samma som till sång 36, är troligen en tysk visa, men källmelodin har inte kunnat hittas.