N:o 37

Yttre dateringsgrund saknas. Svag inre datering. Senare hälften av 1760-talet?
Visan återger episoder ur Abrahams liv ur 1:a Mosebok.
Melodin, som använts av Bellman till flera visor, har påträffats i Thistedts Allegro, Marche och Petzine Note Bok från 1756, där den har namnet "marche" nr 25.