N:o 36

Visans tema är bibliskt, från 1 Mos. 19. Gud hade lovat Abraham att om endast 10 rättfärdiga återfannns i den syndfulla staden Sodom så skulle gud inte förstöra den. Gud sände ned två änglar till Sodom för att undersöka saken. De togs emot av Abrahams bror Loth och hans två döttrar och bjöds på mat och vin. Loth och hans familj visade sig vara de enda rättfärdiga och skulle föras i säkerhet. På vägen ut ur staden var de strängt hållna att ingen fick se sig tillbaka. Loths hustru gjorde ändå detta och blev då förvandlad till en saltstod. Tredje strofen beskriver den incestsituation varigenom Loths döttrar blev med barn: genom att supa fadern full och sedan bestiga honom i sömnen - utan att han märkte något(!).
Melodin, som är samma som till sång 39, är troligen en tysk visa, men källmelodin har inte kunnat hittas.