N:o 34

Daterad till tidigt 1780.
Visan är en småstadssatir där Mariefred betraktas från Gripsholms slott.
Melodin följer helt den spretiga texten och ter sig musikaliskt ologisk. Ingen melodikälla.