N:o 33

Avskrift från 1766
Rubrikens T*** står för Tälje. Officiellt ändrades stadens namn från Tälje till Sädertälje redan 1622, men namnet levde kvar i folkmun. I många av Bellmans visor är "Telje" föremål för hans skämt. Sång 33 är troligen den första Tälje-visan, där en sugga gör entré och vållar skandal. I senare visor har hela magistraten och andra delar av befolkningen förvandlats till grisar.
Melodin, som är samma som till sång 63, är en fransk sång, "A notre bonheur l'Amour préside" av Vadé, förekommande bl.a. i flera opéra-comiques.