N:o 32

Datering: 1780, omarbetad till tryck 1784.
Sången är en sammansmältnig av två dikter, vilket kan förklara en viss inkonsekvens mellan stroferna.
Någon förlaga till melodin har inte hittats. Somliga har därför hävdat att denna melodi måste vara komponerad av Bellman själv. Det är naturligtvis mycket möjligt, men några bevis för att så skulle vara fallet finns det inte.