N:o 31

Daterad till 1773.
Sången hörde troligen till Bellmans opera Fiskarena. Förebilden till kvinnan i båten kan ha varit Wilhelmina Norman, som Bellman uppvaktade sommaren 1773.
Någon förlaga till melodin har inte hittats. Somliga har därför hävdat att denna melodi måste vara komponerad av Bellman själv. Det är naturligtvis mycket möjligt, men några bevis för att så skulle vara fallet finns det inte.