N:o 30

Daterad till 1773, efter 29/7.
"Turken", det tripolitanska sändebudet Haggi Abderrahman Aga besökte Stockholm dels 1773, dels 1779 för att uppbära tributer som skulle freda svenska fartyg från barbareskstaternas sjöröveri, så som hans företrädare gjort före honom. Det rörde sig alltså om utpressning under grovt hot men på diplomatisk nivå, något som förklarar den för Bellman ovanligt hätska tonen i visan. (G Hillbom)
Någon källa är inte känd till denna melodi.