N:o 28

Daterad till 1780, möjligen något tidigare.
Den Movitz som här uppträder har inte mycket gemensamt med epistlarnas och Ordensdiktningens Movitz.
Möjligen uttrycker Bellman här, i den Bacchanaliska sångens stil, något av sina egna erfarenheter från sin korta och fruktlösa tid som student i Uppsala läsåret 1758/59.
Melodin Bellman använder till sång 28 förekommer i flera varianter i tyska, danska och svenska sånger. Bl.a. ingår den i Evallssons Kronofogdarne.