N:o 27

Daterad till första halvåret 1767, senare än 28 jan.
"Processen", begravningsprocessionen med sina aktörer, huvudsakligen bestående av sådana medlemmar av bacchi Orden som redan presenterats i den första ordensvisan (sång 3), är ämnet för denna visa, liksom för den föregående. "Capit." August von Schmidt (f. 1710, d. 1767) var, liksom Fredman ett genuint stockholmsoriginal. 1755, ungefär vid samma tid som Fredmans karriär gick i kras blev han avskedad från sin tjänst.
Någon källmelodi till sång 27 har inte kunnat fastställas.