N:o 26

I denna sång uppträder Fredmans namn för första gången i Bellmans diktning. Den är skriven 1767, kort tid efter urmakare Fredmans död. Men det är inte en utarmad fyllbult som körs i en skottkärra för att slängas i en massgrav som här beskrivs, utan en hjältes begravning; en pampig parad med militär och Bacchi Ordensriddare till häst, trumpeter som stöts, fanor som bäres. Visan får räknas till Bacchi Ordensdikterna. Uttrycket Hans själ et urvärk, hans kropp en krog. skulle Bellman återanvända omformulerat i andra dikter om Fredman.
Källmelodin har ännu inte återfunnits.