N:o 25

Avskrift från 1767.
Trots att denna sång är betydligt äldre än sång 24 så behandlas de ofta, och var möjligen också tänkta, som en svit. De har samma melodi (samma som sång 6) och stoff.