N:o 24

Avskrift från okt-dec 1769.
Melodin samma som till sång 6.