N:o 23

Avskrift från 1767, första halvåret.
Liksom sång 22 en utpräglad dryckesvisa av en typ där Bacchus framträder som en fysiskt närvarande person i olika situationer och roller. Den är har samma melodi och visorna har en gemensam refräng.