N:o 22

avskrift från 1766.
Liksom sång 23 en utpräglad dryckesvisa av en typ där Bacchus framträder som en fysiskt närvarande person i olika situationer och roller.
Melodikälla okänd