N:o 20

Avskrift från 1764.
Björnarna får även här, liksom i bl.a. sång 19, agera fodringsägare och de närmast sörjande.