N:o 2

Daterad till 4 dec. 1768.
Rubriken är historiskt felaktig - visan gestaltar inte det 1:a utan sannolikt det 3:e "riddarslaget", jmfr sång 3.
Två av de nya riddarna, Appelstubbe och Agrell, arbetade vid tullen i landsorten. Från 1767 till 1775 var Bellman anställd vid Generaltulldirektionens kansli, och han utnyttjade sin ställning poetiskt, härav finns spår t.o.m. i offentliga handlingar: I det register Bellman upprättade för direktionens protokoll för 1771 kallas Apelstubbe "Tull-inspector och Commendeur". Att den sista titeln avser hans ställning i Bacchi Orden framgår av en liknande anteckning i samma register, där tullkontrollören Lundbeck är antecknad som "Commendeur af Baki 2 förgylta swins orden". (G Hillbom)
Melodin är en menuett som Bellman använt flera gånger, men någon tidig avskrift av den har inte påträffats.