N:o 19

Avskriven vid slutet av 1767 eller början av 1768.
Döden gestaltas här som en björn, dvs. en indrivare. För Bellman, som själv levde större delen av sitt liv med stora skulder som hotade att bli indrivna, utgjorde "björnarna" givetvis en källa till stor oro. Grimmen (kammarskrivare Axel Fredrik Grim), som nämns på sista raden, var en av de fodringsägare som hösten 1763 hotade Bellman med bysättning och därigenom tvingade honom i landsflykt.
Källmelodin är inte känd.