N:o 18

Daterad till 1780, möjligen något tidigare.
Någon parodiförlaga till melodin har ännu inte påträffats.